Mầm Non Tư Thục SƠN CA
Truyện kể Bé nghe

Đôi Bạn Nhỏ!
 

Câu chuyện: ĐÔI BẠN NHỎ

    Có hai bạn Gà con và Vịt con rủ nhau đi kiếm ăn .Vịt xuống ao mò ốc, gà trên bãi cỏ tìm giun.Bổng một con Cáo xuất hiện, nó đuổi bắt gà con .Sợ quá Gà con kêu thất thanh

  • Chiếp chiếp! cứu tôi với, cứu tôi với

   Nghe tiếng Gà con kêu cứu Vịt bơi thật nhanh vào bờ Vịt kêu bạn

  • Vít vít! vịt đây vịt đây

   Thế là Gà leo lên lưng Vịt ,Vịt cỏng bạn Gà bơi ra xa,con Cáo không bắt được Gà con nó đành bỏ đi.Gà con và vịt con vui sướng cất tiếng hát

  • Lá là la ,ta đã bơi ra xa.Ê con Cáo già con Cáo ác

Mầm Non SƠN CA - SON CA KIDS Academy
:: Chi nhánh Bạch Đằng
66 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
Tel : 08 35471522
:: Chi nhánh 2 Bạch Đằng
58E Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tel : 08 35472164
Hotline : 0988 977079 - 0938 567673 - 0933 010416 - 0989 950782
Email : sonca@mamnonsonca.com - Yahoo !: hocvientretho@yahoo.com
Website : www.mamnonsonca.com